محاسبه ظرفیت تقریبی مورد نیاز هارد دیسک  بر اساس تنظیمات دستگاه DVR
نوع فشرده سازی تصویر توسط DVR : H.264 (DVR SYSTEMS)
MPEG-4
MPEG-2
MJPEG
کیفیت ضبط تصویر برای هر دوربین :
QCIF (176x120) 1 Megapixel (1280x1024)
CIF (352x240) 2 Megapixel (1600x1200)
4CIF (704x480) 3 Megapixel (2048x1536)
D1 (720x480) 960H (960x582)
کیفیت ویدیو ارسالی برای ضبط: Highest Medium Standard
متوسط ظرفیت هر فریم از تصویر KB

تعداد دوربین های قابل ضبط: -10 -1 +1 +10

میزان فریم ضبط شده برای هر دوربین در ثانیه : فریم بر ثانیه
ساعت ضبط برای هر روربین در روز : ساعت در روز
تعداد روز های مورد نیاز ضبط تصویر برای هر دوربین: -10 -1 +1 +10

پهنای باند مورد نیاز برای هر دوربین: Per Camera:

ظرفیت تقریبی مورد نیاز هارد دیسک :